Huisregels

Een Buurtbus is een 8-persoons bus , die in Brabant ingezet wordt in kleinere kernen.

Deze bus is kleiner dan een gewone streekbus en biedt wettelijk gezien geen staanplaatsen.

Om de reis voor de passagiers zo comfortabel mogelijk te houden, gelden de volgende “spelregels”:

–        de chauffeur kan aanwijzingen geven om de rit veilig en vlot te laten verlopen;

–        de buurtbus stopt op verzoek ook buiten de haltes, maar alleen daar waar het veilig is;

–        de buurtbus wijkt in principe niet af van de vaste route;

–        er mogen niet meer dan acht reizigers in de bus, er zijn geen staanplaatsen;

–        is de bus vol, dan kan men wachten op de volgende bus;

–        als de bus regelmatig vol is, zorgt het vervoersbedrijf zo snel mogelijk voor een extra bus;

–        passagiers worden geacht rekening te houden met hun medepassagiers.

–        lawaai en luidruchtig bellen zijn vooral in een kleine ruimte erg hinderlijk en dient te worden vermeden;

–        voor vragen is de chauffeur de reizigers graag van dienst.